VÝROBA, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Naše Realizácie

Vetropack

Nemšová

Výroba, dodávka a montáž spalinovodov, pomocných a podperných oceľových konštrukcií

Rona

Lednické Rovne

Výroba, dodávka a montáž zásobníka piesku a drviarne črepov, rekonštrukcie taviacich agregátov, výroba kontajnerov

Cemmac

Horné Srnie

Výroba, dodávka a montáž schodiskovej a elevátorovej veže, pomocné a podperné oceľové konštrukcie, opravy odsávacích potrubí,….

PPC

Čáb

Rekonštrukcia pece

Revinvest

Trenčín

Dodávka, výroba a montáž oceľovej konštrukcie obchodného centra

Save-Tech

Trernčín

Dodávka, výroba a montáž oceľovej konštrukcie administratívnej budovy

Považská cementáreň

Ladce

Výroba a dodávka pomocných a podperných konštrukcií, odsávacie potrubia…

Považský cukor

Trenčianska Teplá

Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií a filtrov, pomocných a obslužných ocelových konštrukcií, rekonštrukcie technologických zariadení…

Slovenské cukrovary

Sereď

Výroba a dodávka nádrže na saturáciu, rekonštrukcie, dodávky oceľových konštrukcií, potrubné rozvody…