VÝROBA, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Kontakty spoločnosti

FEMS, spol. s r.o.

Bratislavská 4051/40 | 018 41 Dubnica nad Váhom | Slovakia
IČO: 31 564 151 | IČ DPH: SK 2020 436 077

• Konateľ – Peter Horečný
tel.: +421 918 675 974
e-mail: femssro@gmail.com

• Ekonóm – Andrea Maschtovská
tel.: +421 905 717 519
e-mail: femsekonom@gmail.com

• Technológ –
e-mail: femsekonom@gmail.com
e-mail: femssro@gmail.com