VÝROBA, MONTÁŽ A REKONŠTRUKCIE TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ A OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Kontakty spoločnosti

FEMS, spol. s r.o.

Bratislavská 441/20 | 018 41 Dubnica nad Váhom | Slovakia
IČO: 31 564 151 | IČ DPH: SK 2020 436 077

Tel.: +421 (0)42 44 252 73

• Konateľ – Peter Horečný
tel.: +421 918 675 974
e-mail: femssro@gmail.com

• Ekonóm – Andrea Maschtovská
tel.: +421 (0)42 44 252 73

• Technológ –
e-mail: dokument@fems.sk